Pro College voorbeeldschool voor seksuele en relationele vorming

Op 4 september reikt wethouder Grete Visser het Gezonde School-certificaat ‘Relaties & Seksualiteit’ uit aan het Pro College Nijmegen. Het Pro College is de eerste VO-school in Nijmegen die dit certificaat behaalt. De school laat hiermee zien dat zij op een duurzame manier werkt aan seksuele en relationele vorming, seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit.

Het Pro College zet nadrukkelijk in op een veilig schoolklimaat en de acceptatie van verschillen in lijf en gedrag. Voor leerlingen is het hierdoor veel vanzelfsprekender om vragen te stellen en open te zijn over seksualiteit. Het Pro College werkt hiervoor intensief samen met de GGD en andere ketenpartners.

In alle leerjaren besteedt het pro College aandacht aan het thema ‘Relaties & Seksualiteit’. Ieder jaar wordt een nieuw programma samengesteld met eigentijdse interventies die passen bij de verschillende leerjaren. Hierbij maakt de school gebruik van de lesmethodes ‘Breingeheimen’, ‘Leefstijl’ en ‘Lang Leve de Liefde’ aangevuld met interventies zoals ‘Meidenvenijn’, ‘Girls Choice’ of ‘Boys R Us’. De verschillende vakgroepen werken samen aan een doorlopende leerlijn Seksuele Vorming, waarbij ook veel aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Het Pro College Nijmegen timmert al langer aan de weg als Gezonde School. Zo heeft de school ook de themacertificaten ‘Welbevinden’ en ‘Bewegen & Sport’ in bezit. En in het schooljaar 2019-2020 wordt ingezet op het behalen van het certificaat ‘Voeding’.

In 2018 won het Pro College de Lang Leve de Liefde Award. Voor de Award komen scholen in aanmerking die structureel lesgeven over relaties en seksualiteit en gebruik maken van o.a. het lespakket Lang Leve de Liefde. Daarnaast moet een school zich voor de award onderscheiden in lessen en beleid over seksualiteit, seksuele diversiteit en wensen en grenzen en de pijlers van de Gezonde School (beleid, educatie, signalering en omgeving) in acht nemen. Ook in 2018 werd er feest gevierd met de leerlingen.
Wethouder Bert Frings sprak toen de mooie woorden: “Op het Pro College Nijmegen mag je zijn wie je bent en houden van wie je wil.”

Volg en 'like' ons:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Enter Captcha Here : *

Reload Image